Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar för företag som ringer till fastighetsägare och hävdar att alla skyddsrum ska besiktigas.

ANNONS

Det finns företag som ringer runt till ägare av fastigheter med skyddsrum och hävdar att alla skyddsrum ska besiktigas på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ser allvarligt på detta och vill varna fastighetsägare.

”MSB har inte gett något företag i uppdrag att besikta skyddsrummen”, säger Anders Johannesson, chef för enheten för befolkningsskydd på MSB, i ett pressmeddelande.

Inte på uppdrag av staten

Fastighetsägare som har blivit uppringda har fått intrycket att besiktningen inte är frivillig utan att det ska ske på uppdrag av staten och det har inte framkommit att fastighetsägaren själv ska bekosta besiktningen.

”För att förhindra att fler fastighetsägare får vilseledande information och tar emot fakturor som de inte räknat med vill MSB förtydliga vad som gäller”, säger Anders Johannesson i pressmeddelandet.

Det här gäller

Besiktning av skyddsrum sker antingen för att MSB valt ut det för tillsyn eller kontroll, eller för att fastighetsägaren själv har beställt en besiktning.

”Besiktningen som sker på uppdrag av MSB är kostnadsfri och fastighetsägaren får då en skriftlig kallelse cirka fyra veckor i förväg. Den skyddsrumssakkunniga som fått i uppdrag från MSB att kontrollera eller göra tillsyn av skyddsrummet ska vid mötet med fastighetsägaren uppvisa sitt behörighetskort som certifierad skyddsrumssakkunnig”, säger Anders Johannesson i pressmeddelandet.

Om MSB, vid en besiktning hittar brister i ett skyddsrum kommer myndigheten kräva att fastighetsägaren åtgärdar bristerna men om fastighetsägaren själv beställer och betalar för en besiktning ställs inget krav på åtgärd.

ANNONS
ANNONS

MSB vill förtydliga att de besiktningar som företagen som ringer vill utföra är frivilliga och ska bekostas av fastighetsägarna själva.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Här är ditt närmaste skyddsrum [Dagens PS]