Föga oväntat välkomnas kärnkraft i främst Moderatstyrda kommuner, men även en Norrlandskommun säger ja till ny kärnkraft, visar en TT-enkät.

ANNONS

Undersökningen som nyhetsbyrån berättar om på Di.se visar att nästan var femte kommun ställer sig positiv till kärnkraft när vägen nu ligger öppen för att bygga ny elproduktion.

Regeringen lade nyligen fram ett förslag som är ute på remiss som syftar till att riva hindren i lagstiftningen för att nya kärnkraftverk byggs på nya platser i Sverige.

Av Sveriges 290 kommuner har 132 svarat på TT:s enkät och 24 av kommunerna (18 procent) svarar ja på frågan om man kan tänka sig bygga kärnkraft i kommunen.

Hälften svarar nej och 32 procent ”vet ej”.

Ljusdals kommun svarar också ja till ny kärnkraft

Moderatstyrda kommuner, särskilt i södra Sverige, är mest vänligt inställda.

Ljusdal, en Norrlandskommun i Hälsingland, sticker ut då man också är för kärnkraftsutbyggnad.

Men så är kommunstyrelsens ordförande, Pernilla Färlin, i Ljusdal också moderat.

”Vi behöver stabil elkraft, vi har ju mycket vindkraft här uppe”, säger hon till TT i artikeln på Di.se.

Även Älvdalen i norra Dalarna, invid norska gränsen, svarar jakande på frågan.

ANNONS
ANNONS

Lars Nilsson, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Kristinehamn, säger till TT att frågan inte alls varit uppe för diskussion.

Samtidigt menar han rent principiellt att det inte håller att säga att kärnkraft är okej bara det byggs någon annanstans än i den egna kommunen.

Läs även: Trendbrott: Rekordmånga vill ha kärnkraft [Dagens PS]