Staten kan behöva gå in och begränsa företagens möjligheter till marknadsföring, tror Konsumentverket i en ny rapport. Anledningen är att de digitala verktygen är så effektiva. 

ANNONS

Företagens grepp om konsumenterna på nätet oroar Konsumentverket som efterlyser åtgärder, skriver Dagens Nyheter.

Företagens möjligheter att nå och påverka konsumenter har ökat genom digitaliseringen. Många varumärken använder smarta system för att samla in och tolkar information mer effektivt. Spårning av hur den enskilda konsumenten rör sig på nätet gör det lättare att styra reklam och marknadsföring. Det oroar Konsumentverket.

”Med hjälp av beteendevetenskapliga insikter kan företagen inte bara stimulera konsumenterna utan i värsta fall även förleda dem att göra val de annars inte hade gjort”, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman, till Dagens Nyheter.

Dolda avtal och kontrakt

Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur hindren för en fungerande konsumentmarknad ser ut och skriver i rapporten att hemsidor och reklam vilseleder konsumenterna. Inte minst handlar det om dolda avtal och betallösningar.

Konsumenter erbjuds ”frestelser” vid tidpunkter där de har svårt att värja sig, till exempel när det gäller lån och snabba krediter.

Företagens möjligheter att samla in, hantera och dela med sig av data är sådant som kan behöva ses över, tycker Konsumentverket, och kräver en översyn av konsumentmarknaden, även på EU-nivå.

En annan aspekt som Konsumentverket har granskat är hållbarhet och hållbara alternativ. Här påpekar man att de hållbara alternativen ofta är dyrare och att företag därför erbjuder hållbart i mindre utsträckning i sin marknadsföring.

ANNONS
ANNONS

Dagens Nyheter skriver att Konsumentverket ser ökad styrning av utbudet och ekonomiska incitament som en väg framåt för mer hållbar konsumtion. Just nu föreslår verket klimatskatt på livsmedel och skatt på kemikalier i kläder och skor.

Information till konsumenterna är fortfarande viktigt, men har en begränsad påverkan, enligt Cecilia Tisell. Enbart information leder inte till en grönare ekonomi, menar hon.

Läs också:

Sms-lån bekostar aktieköp – ”Oroväckande”
Sparandet påverkar psykisk hälsa