Konkurserna i Sverige under 2021 ligger på samma låga siffra som 2017. Trots pandemin har svensk ekonomi återhämtat sig överraskande starkt under året som gick.

ANNONS

Det är kreditupplysningsföretaget UC som kommer med glädjande siffror i sin senaste rapport. Jämfört med pandemiåret 2020 har pandemiåret 2021 visat klar förbättring för svensk ekonomi, inte minst när det gäller konkurser. Att konkurserna i december minskar med 19 procent jämfört med samma månad året innan tyder på att svensk ekonomi stabiliseras.

Anmärkningsvärd utveckling

”Den utveckling vi sett under året med ökade börsvärden och mycket låga konkursnivåer, samt ett ökat antal nystartade bolag även inom pandemiutsatta branscher, är anmärkningsvärd”, säger Richard Damberg, utbildare och kreditexpert hos UC i pressmeddelandet

Han identifierar en del hot mot ekonomin: skenande energipriser, komponentkris, arbetskraftsbrist, hushållens skuldsättning och nya virusmutationer. Trots det anser han, och många bedömare med honom, att ekonomin är på väg mot ett normalläge. Det gäller i Sverige, men också globalt.

Konkurser på låg nivå

”Konkurserna kommer att fortsatt ligga på låga nivåerna men öka något då de företag som har fått konstgjord andning med pandemistöd inte klarar konkurrensen”, fortsätter Richard Damberg.

När det gäller de branscher som varit mest utsatta under pandemin, hotell- och restaurang och besöksnäringen, ser det fortsatt ganska osäkert ut enligt UC. Kundernas förändrade beteende och den osäkerhet som finns när det gäller eventuella restriktioner har visat sig i att konkurserna varierat från månad till månad under 2021.

”Under 2020 gick över 2,2 procent av alla aktiva hotell- och restaurangföretag i konkurs. Nu är den siffran nere på 1,9 procent”, säger Richard Damberg.

”Restaurangbranschen har alltid varit mycket konkursutsatt med låga marginaler och stort beroende av tillgång till utbildad personal, men under pandemin blev hotell-och restaurangbranschen extra utsatt”, säger Damberg.

Stora orosmoln är de uppskjutna skatter som ska betalas. Även om tidsfristen skjutits upp ligger återbetalningskraven kvar och gör framtiden osäker för många i branschen.

Nya företag i riskzonen

Störst risk för konkurs löper nystartade företag. Med nya virusmutationer kan efterfrågan påverkas, enligt UC. Eftersom nystartade företag ofta har låg likviditet och låg uthållighet för förluster är de extra utsatta.

ANNONS
ANNONS

”Det har startats många nya företag under pandemin och risken är alltid lite högre i den gruppen för konkurs, men sammantaget ser framtiden ljus ut för även Sveriges entreprenörer”, säger UC:s Richard Damberg.

Läs även: 14 000 spelbolag i konkurs i Kina [Dagens PS]

Läs även: Krogar tar hög avgift vid avbokning [Dagens PS]