Omsättningen minskar i alla sektorer förutom i bygg- och anläggning och minskningen är extra tydlig inom handeln. De två senaste veckorna har tappet inom handeln ökat från 8 till 13 procent.

ANNONS

Det skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste extramätning bland företag med anledning av coronapandemin.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

För näringslivet visar måttet att omsättningen nu har minskat för andra undersökningen i rad. Sedan i oktober har omsättningen minskat med 5 procentenheter och omsättningstappet är nu 15 procent. I maj beräknades tappet till drygt 20 procent.

ANNONS
ANNONS

Inom handeln har andelen som anger minskad omsättning ökat med 10 procentenheter i denna undersökning och det är nu 57 procent. En annan förändring jämfört med förra undersökningen är att det nu är nästan 10 procent av företagen som svarar att omsättningen mer än halverats.