Enligt en stor inspektionsinsats från Arbetsmiljöverket har många e-handelsföretag brister i sin arbetsmiljö. Riskerna för att skada sig i arbetet ökar dessutom alltid när det går emot jul, enligt inspektörer på myndigheten.

ANNONS

Sedan 2019 har Arbetsmiljöverket besökt 1200 arbetsplatser inom hela e-handelskedjan. Det rör sig om lager, paketterminaler, utlämningsställen och transportföretag. Åtta av tio företag har fått uppmaningar om att åtgärda brister, enligt ett pressmeddelande.

Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, kallar bristerna för oroande.

”Vi ser stressade förare som kånkar på tunga paket utan hjälpmedel med stor risk för till exempel belastningsskador”, säger hon i pressmeddelandet.

E-handeln har ökat med 40 procent förra året och yrtterligare 16 procent i år. Pandemin har spätt på ökningen, som i sig innebär en risk.

”Den här snabba och massiva förändringen innebär stora utmaningar i att hantera och anpassa arbetet ute på företagen. E-handelns ökade paketvolymer påverkar medarbetarna i alla delar av kedjan och visar sig för vanliga konsumenter i form av förseningar av leveranser och överfulla utlämningsställen”, säger Eric Storbjörk, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Ökade risker vid jul

Riskerna ökar alltid inför jul, säger Storbjörk i en intervju med Sveriges Radio. Anledningen är den ökade mängden varor som e-handeln då hanterar.

”Vi tänker ju ofta på belastning som att vi ska lyfta någonsting tungt. Och det är ju inte bra med höga vikter. Men också frekvenserna, alltså hur ofta man gör någonting har ju betydelse”, säger Storbjörk.

ANNONS
ANNONS

”Man vet kanske att man borde göra på ett visst sätt, det kanske finns hjälpmedel men man gör inte det därför att man har för bråttom helt enkelt”, säger Erik Storbjörk till Sveriges Radio.

De vanligaste bristerna som Arbetsmiljöverket har sett är kopplade till:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas rutiner för att förbättra arbetsmiljön, och arbetsgivarna saknar kunskap.
• Belastningsergonomi. Arbetsgivaren och medarbetarna saknar kunskaper om belastningsproblematik och vad som är hälsosam belastning. Ofta arbetar man i trånga utrymmen och utan hjälpmedel för lyft eller rullande hantering.
• Organisatorisk och social arbetsmiljö. Tidspressen inom varje del av e-handeln utgör en stressrisk och den är ofta inte bedömd.
• Truckanvändning. Arbetsmiljöverket ser många riskerna för olyckor, arbetssjukdomar och allvarliga skador om jobbet med truck inte utförs säkert och med tydliga arbetsmiljörutiner, vilket händer.

Läs också:

Säkerhetsbrister inom tarnsport och logistik [Dagens PS]
Fackförening: Boom i e-handeln har ett högt pris [Dagens PS]