Det utbredda distansarbetet i spåren av pandemin har visat att många har bättre sömn och konsumerar mindre alkohol, enligt ny enkät.

ANNONS

Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors, Finland, står bakom rapporten.

”Distansarbete kan göra morgnarna mer flexibla och lugnare. När man arbetar hemma behöver man inte använda tid på arbetsresor, man har kunnat sova längre och enligt sin egen naturliga dygnsrytm”, säger forskningsprofessor Jaana Laitinen från Arbetshälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

I undersökningen deltog 750 personer från olika expertorganisationer, 75 procent kvinnor och 25 procent män, och genomsnittsåldern bland respondenterna var 47 år.

Mindre alkohol – och i vissa fall motion

Förutom bättre sömn uppges alltså konsumtionen av alkohol ha minskat under distansarbetet. Nästan var femte har minskat sin alkoholkonsumtion, visar enkäten.

”Det är bra att alkoholkonsumtionen har minskat under tiden för distansarbete, eftersom även en liten mängd alkohol försämrar sömnkvaliteten och gör det svårare att återhämta sig från den föregående dagens belastningar. När man minskar sin alkoholkonsumtion kan många själva lägga märke till att de orkar bättre”, berättar specialforskaren Leena Kaila-Kangas från Arbetshälsoinstitutet.

När det gäller kost- och motionsvanor kopplade till distansarbetet har dessa förbättrats för en del, medan det gått i negativ riktning för andra.

Nästan 60 procent av alla som svarade på enkäten bedömde att deras kost hade blivit oförändrad. 24 procent upplevde att kosten hade förbättrats och 18 procent att den hade försämrats.

ANNONS
ANNONS

33 procent av alla som svarade motionerade mer och 25 procent mindre. 40 procent bedömde att deras motionerande var oförändrat.

Läs även: Kontorsanställda vill fortsatt jobba hemma [Dagens PS]