”Det är omöjligt att klara sig på den. Men försöket är ju förstås en bra början.”

ANNONS

Dagens Nyheter har träffat Juha Järvinen som är en av 2.000 arbetslösa finska medborgare som slumpmässigt valts ut som försökskaniner i ett nytt initiativ med så kallad basinkomst, eller ”medborgarlön” som det också har kallats. DagensPS.se har tidigare skrivit om att både Tesla-grundaren Elon Musk samt Willem Buiter, chefsekonom på investmentbanken Citi, förespråkat ersättning utan arbete när många jobb automatiseras och övertas av robotar i framtiden.

Upplägget innebär att Juha, som bor tillsammans med hustru och sex barn i Kurikka i västra Finland, får motsvarande 5.500 kronor varje månad oavsett om han söker jobb eller inte. Förhoppningen är att stödet skulle kunna öka arbetslösas aktivitet på arbetsmarknaden då de slipper pengastress och det byråkratiska.

Juha Järvinen, som varit arbetslös i fem år sedan hans företag gick i konkurs efter han gått in i väggen, konstaterar alltså att den månatliga ersättningen inte räcker långt men medger att den ger honom spelrum att starta eget på nytt. Tidigare har han inte fått sälja något eller ta emot några uppdrag – då har arbetslöshetsersättningen minskat.

”Det roliga med basinkomsten är att jag åter får en möjlighet att göra saker. Jag tror att alla vill göra någonting och att alla kan göra någonting.”

Det nya försöket med basinkomst startade vid årsskiftet och kommer att pågå under två års tid.

ANNONS
ANNONS

MISSA INTE: Blytung ekonom: Lön utan arbete enda lösningen [DagensPs.se] >

LÄS ÄVEN: Forskning: Robotarna både tar och ger jobb [DagensPs.se] >