Företagen gasar på i omställningen – "del av lösningen"

Uppdaterad: 23 nov. 2021Publicerad: 10 aug. 2021
Skanska bygger
Företag som Skanska vill vara med i omställningen och minska sina utsläpp. (Foto: TT)

Företagen vill vara en del i omställningen och flera stora svenska bolag vill snabbt få ner utsläppen.

ANNONS
ANNONS

FN:s nya klimatrapport som släpptes under måndagen lär ha fått de sista klimatförnekarna att vilja ställa om.

Många tunga bolag är redan långt fram i omställningsarbetet och nu hårdnar arbetet. Ett av bolagen är lastbilstillverkaren Scania.

“Den stora saken med den här rapporten är att forskarna nu är ännu säkrare på sam­banden mellan fossil förbrän­ning och medeltemperaturen. Och att man fastslår sam­bandet mellan temperatur­ökningen och extrema väder­förhållanden”, säger Scanias hållbarhetschef Andreas Follér till Di.

Måste ställa om

Nu måste alla företag ställa om menar han, eller riskera att halka efter och därmed slås ut.

”Vi fastslog redan för flera år sedan att det här är vår ödesfråga, vi måste klara det här. Annars kommer vi inte att vara relevanta längre”, säger han.

För Scanias del innebär minskningarna att bolagets utsläpp från produktionen ska halveras till 2025, jämfört med 2015. Samtidigt ska utsläppen från Scanias nytillverkade lastbilar och bussar minska med 20 pro­cent under samma tidsperiod.

Även byggsektorn visar intresse av att vilja ställa om. För Skanska innebär det konkret att bli klimatneutrala till 2045, och halvera utsläppen till 2030.

”Vår bransch har ganska stor klimatpåverkan. Dels genom de material vi använ­der, men också genom de byggnader vi bygger”, säger Lena Hök, hållbarhetschef på Skanska och klargör:

“Om de är energiineffektiva är det något som drabbar samhället i 50 till 100 år. Är de däremot energieffektiva, eller till och med energiplushus, så bidrar de i stället till lösningen.”

Vaknat upp

Näringslivet har vaknat upp till sitt klimatansvar menar Andreas Follér.

Numera är det ofta action som gäller istället för prat.

”Jag har jobbat med håll­barhetsfrågor inom närings­livet i 20 år och skulle nog säga att vi har sprungit om politi­ken”, säger han och slår fast:

”När företag ser nya möj­ligheter agerar de och då finns ingen starkare kraft i vårt samhälle.”

Läs mer: Per Bolund vill förbjuda fossila bränslen – skarpa klimatmål

 

ANNONS
ANNONS
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien.