Många företag vill anställa fler framöver. De positiva siffrorna från Svenskt Näringslivs företagar­panel visar att fyra av tio företag vill utöka sin personal inom de närmaste två åren. 

ANNONS

Trots pandemin blickar många företagare framåt och vill nyanställa.

Fyra av tio

Fyra av tio företag inom besöksnäringen har höga eller mycket höga ambitioner att anställa personal inom de närmsta två åren.

Förutom besöksnäringen visar tjänstenäringen upp ambitiösa siffror – där runt en tredjedel av företagen vill anställa framöver – vilket är över snittet för samtliga branscher där 26 procent av företagen vill rekrytera.

Det visar Svenskt Näringslivs enkät där 3 800 företag från samtliga branscher deltagit.

Hög arbetslöshet

Samtidigt pekar siffrorna på antalet långtidsarbetslösa i motsatt riktning. Enligt Arbetsförmedlingen kan antalet stiga till över 200 000 under året. Många har även permitterats och 600 000 har omfattats av korttidsarbete.

”Arbetslösheten är på de högsta nivåerna sedan finanskrisen. Utslagningen på arbetsmarknaden kommer sannolikt att vara den största negativa ekonomiska långtidseffekten av pandemin”, säger Lars Jagrén, senior ekonom på Svenskt Näringsliv, till Di. 

Så lösningen kan vara att företagen väljer att anställa framöver menar Lars Jagrén.

”Nu ser vi glädjande nog att företagen vill växa på ett sätt som har potential att lösa arbetslöshetsproblematiken. Det gäller inte minst inom besöks- och tjänstenäringarna som har drabbats särskilt hårt av coronarestriktionerna.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Många företag på ruinens brant