Igår presenterades förslaget till förändringar i LAS-lagen, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Martin Wästfelt på Unionen och Lise-Lotte Argulander på Företagarna har diametralt olika synsätt. 

ANNONS

Martin Wästfelt är förhandlingschef på fackförbundet Unionen. Till tidningen Lag & Avtal säger han att han är kritisk till förslaget och betonar särskilt de så kallade turordningsreglerna.

Om Justitierådets nya lagförslag går igenom kan företag hålla fem anställda som undantag från regeln ”sist in – först ut”, istället för dagens två. Martin Wästfelt säger att denna ändring inte är aktuell för Unionen och dess samarbetspartners del.

Lag & Avtal tar upp frågan i en intervju.

Med en helhetslösning kan alltså de företagare som i dag jublar över fem undantag och andra förslag i utredningen glömma den?

”Ja, då är det istället våra partslösningar som politikerna ska genomföra. Det är vår utgångspunkt”, säger han.

ANNONS
ANNONS

En del har uppfattningen att parternas förhandlingslösning ska gälla arbetsgivare med kollektivavtal och de som saknar avtal ska följa den lagstiftning som utredningen förslår. Men enligt din uppfattning är det inte så?

”Nej!”

Unionen och andra fackaktörer kommer att hålla förhandlingar om LAS-reglerna med näringslivet efter sommaren.

Företagarna positiva till förslaget

Branschorganisationen Företagarna är å sin sida positiva till det nya förslaget. Organisationens arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander menar att den nuvarande LAS-lagen är föråldrad och att arbetsmarknaden har förändrats mycket sedan 70-talet, då lagen infördes.

Hon menar att många mindre företag inte har möjlighet att upprätta ett kollektivavtal, då reglerna är krångliga och i många fall vaga. Hon säger att företag inte har tid eller resurser till detta.

”Det är som att säga att det inte är ett problem om en flyglinje läggs ner eftersom det bara är att köpa ett eget plan och utbilda sig till pilot och fara iväg”, säger hon i en debattartikel.

ANNONS
ANNONS

Lise-Lotte Argulander är kritisk mot delen av lagförslaget som kräver att företagen tillhandahåller kompetensutveckling gentemot de anställda, då denna inte är tillräckligt tydligt formulerad.

Överlag ser hon förslaget som en väg framåt:

”Utredningen har sett problemet, lyssnat på Företagarna och andra progressiva krafter och lägger nu en bra ansats till förändring av en lagstiftning som varit omodern länge”, säger hon. 

Läs mer: Arbetsmarknadsministern underkänner LAS-förslag [Dagens PS]