Sveriges inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade i april. Tjänsteindexet sjönk under april till 39,0. Föregående månads utfall reviderades till 46,1 från preliminärt 46,9.

ANNONS

I en kommentar säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, att nivån i april är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009.

”Sammantaget har indexet fallit med drygt 17 indexenheter under mars och april. Det är en exceptionell kraftig nedgång som visar på en snabb försämrad tjänstekonjunktur som vi aldrig har sett tidigare i inköpschefsindex.”

Det sammanvägda indexet sjönk under april till 38,3. Föregående månads utfall reviderades till 45,1 från preliminärt 45,9.

En siffra över 50 indikerar expansion.

ANNONS
ANNONS
Sverige april, 2020 mars, 2020 Reviderad
Inköpschefsindex för tjänstesektorn 39,0 46,9 46,1
Inköpschefsindex sammanvägt 38,3 45,9 45,1