Idag handlar ledarkollen om bränderna och om den tidigarelagda stängningen av Ringhals.

ANNONS

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt. 

En av Sveriges värsta naturkatastrofer

DI är oväntat skarpa i tonen gällande de många bränderna: ”Skogsbränderna sommaren 2018 kommer vi att minnas som en av Sveriges värsta naturkatastrofer. Den har satt Sveriges samhällsresurser på prov. Den har vållat stora egendomsskador. Människor är med rätta oroliga för hur bränderna ska utvecklas.Det är för tidigt att slå fast om myndigheterna hade kunnat hantera brandhotet väsentligt bättre. Givetvis hade det varit önskvärt om exempelvis den utländska hjälpen hade kommit tidigare, men man måste minnas att det i början var svårt att bedöma hur omfattande bränderna skulle bli.”

Bränderna blir politik

Skogsbränderna har blivit politik. Det var inte oväntat. Det är bara veckor kvar till valet. Aftonbladet skriver: ”Beredskap mot skogsbränder handlar om befogenheter för centrala myndigheter, nationella resurser och internationellt samarbete. Men det handlar precis lika mycket om regionalpolitik och om att varenda kommun – också de fattigaste och mest avfolkade – måste ha resurser att klara av sina grundläggande uppdrag.Dit hör skolan och äldreomsorgen, men också till exempel räddningstjänsten.Men om det ska fungera i verkligheten krävs också ett skatteuttag och ett utjämningssystem som gör att det finns pengar och personal också i glesbygdskommuner.Där lär den politiska enigheten ta slut.

Civilsamhällets återkomst

Noterar att det oftast är socialdemokratiskt färgade ledarsidor som gör bränderna till politik. NSD har en poäng när man skriver: ”Det finns en dubbel vinst i civilsamhällets engagemang: Frivilliginsatserna är inte bara till nytta för stunden och i den akuta nödsituationen – de är någonting man kan dra lärdomar av för framtiden, och en viktig förberedelse inför eventuella kommande krissituationer. På samma sätt som erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 har kommit till nytta den här sommaren, kommer de lärospån som görs denna sommar att komma till nytta i framtiden.”

Fel att stänga Ringhals i förtid

GP skriver om Miljöpartiets inflytande över svensk politik, denna gång gäller det kärnkraften: ”Beslutet att Ringhals ska stängas i förtid välkomnades av Miljöpartiet och Centerpartiet. Men den glädjen lär de få äta upp. Stängda reaktorer innebär varken att vindkraftverken snurrar snabbare eller att solen lyser starkare. Däremot leder en instabil elförsörjning till chockhöjda elpriser för svenska konsumenter och svensk industri. Det kan i sin tur få förödande konsekvenser för tillväxten.”

ANNONS
ANNONS

Dagens Snackis: Känns som om folk går runt och försöker hitta slagkraftiga meningar och formuleringar gällande sommaren 2018, historier som kommer bli mytiska om bara tio, tjugo år.