Danmark har godkänt att den Gazprom-ägda gasledningen får gå på den planerade rutten från Ryssland till Tyskland. Flera länder är med på projektet, men bland annat USA, Polen och de baltiska länderna är kritiska. 

ANNONS

Frågan har egentligen inte varit om gasledningen kommer att bli färdigbyggd då den är till 87 procent klar, men Danmark har motsatt sig tidigare förslag som det ryska bolaget Gazprom kommit med, skriver Financial Post. Dagens lösning, där ledningen går sydöst om Bornholm, ger de alltså klartecken till.

Nordstream 2 är en fortsättning på Nordstream 1 som stod klar 2012 och går via Östersjön mellan Ryssland och Tyskland. Enligt Svenska Dagbladet är planen att den ska vara redo att tas i bruk i slutet av året.

Gasledningen har en geopolitisk inverkan, då den ses som ett sätt för Ryssland att kunna leverera gas till Västeuropa utan att ledningarna behöver korsa Ukraina. Detta har gjort att bland annat USA, Polen och baltstaterna är kritiska till projektet, enligt Financial Times.

ANNONS
ANNONS

Ryssland och Danmark har tidigare förhandlat om vilken väg ledningen ska ta när det gäller området nära Bornholm och dagens lösning innebär att den korsar den danska kontinentalsockeln på havsbotten, men inte det danska territoriet, skriver Politiken.