Dagens PS

Därför missade alkoholskatten målet

Leverantörer vill inte ha höjd alkoholskatt
Den höjningen av alkoholskatten som gjordes 2023 gav inte den effekt regeringen ville hävdar, inte oväntat, spritförsäljarna. (Foto: Christine Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 juni 2024Publicerad: 18 juni 2024

Sprit- och leverantörsföreningen har låtit HUI göra en utvärdering av vilka effekterna av den höjda alkoholskatten är. Nu kommer resultaten.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sprit- och leverantörsföreningen, SVL, är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av sprit och vin. Föreningen består av ett 50-tal företag som säljer sina produkter till Systembolaget.

Tillsammans står man för drygt 90 procent av det fasta sortimentet.

Nu har SVL låtit Handelns utredningsinstitut, HUIm utreda och utvärdera hur den alkoholskattehöjning som gjordes 2023 slagit.

Enligt utvärderingen kan skattehöjningen varken sägas ha bidragit till ökad folkhälsa eller ökade skatteintäkter i den storleksordning regeringen räknat med.

Av 1,4 miljarder i ökade intäkter har knappt en tredjedel kommit, hävdar SVL som inte helt oväntat tycker att skattehöjningar på alkohol är överskattade.

”Skatt slår hårt”

”Skattehöjningar slår hårt mot branschen och måste bygga på korrekta faktaunderlag. Det är tydligt att de beräkningar som man lutar sig mot i regeringskansliet är osäkra och det är allvarligt att höjningen av alkoholskatten varken ger önskade effekter när det kommer till skatteintäkter eller konsumtion”, säger Joel Furvik, projektledare på SVL.

HUI:s rapport visar att alkoholkonsumtionen i volym per capita minskade med 2,4 procent under 2023 jämfört med föregående år.

ANNONS

Samtidigt minskade de svenska hushållens konsumtionsutgifter med 2,8 procent per capita.

ANNONS

Senaste nytt

Skatter inte effektivt

Alkoholkonsumtionen minskade därmed mindre än hushållens konsumtion per capita i stort. Rapporten konstaterar därför att det inte finns belägg för att skattehöjningen ledde till att alkoholkonsumtionen minskade.

Man hävdar även att bristen på data och underlag gör det svårt att utvärdera alkoholskattehöjningens effekter på människor som lever med risk- och missbruk, anför SVL.

”Hävdat länge”

”Rapporten från HUI bekräftar det vi länge befarat. Den här typen av prognoser är nära på spekulationer. Vi ser ett stort behov att den utredning som för närvarande har i uppdrag att utvärdera alkoholpolitiken och dess styrmedel tar ett helhetsgrepp om bland annat alkoholskatten då det är uppenbart att höjda alkoholskatter inte är ett effektivt politiskt verktyg, oavsett om det handlar om att stärka folkhälsan eller att finansiera andra politiska satsningar”, säger Joel Furvik.

Läs mer:

Så mycket sprit får du gårdshandla 2025. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS