Försäkringsbolaget Zürich menar att cyberattackerna är så svårförutsägbara och kan orsaka så stora skador att det blir svårt att försäkra sig emot dem i framtiden, skriver Financial Times.

ANNONS

Ett flertal scenarion som gör det svårt att försäkra egendom har seglat upp de senaste åren. Pandemier, naturkatastrofer och cyberattacker är några.

Men av dem håller cyberattackerna på att segla upp som det största hotet mot försäkringsbranschen. Åtminstone på kort sikt.

Redan nu är antalet naturkatastrofer fler än tidigare och skadeståndsanspråken ligger omkring 100 miljarder dollar. Men enligt Mario Greco, vd på försäkringsbolaget Zürich, undervärderar vi vad cyberattackerna kan komma att åstadkomma.  

”Tänk om någon tar kontroll över viktiga delar av vår infrastruktur, konsekvenserna av det”, säger Greco till Financial Times. Han tillägger att attacker allvarligt kan störa våra vardagliga liv framöver.

Cyberattacker med omfattande konsekvenser

De senaste attackerna som har stört sjukhus, stängt av pipelines och riktat in sig på statlig organisation.

Redan nu vidrtar försäkringsbolagen åtgärder. Man höjer premierna och ändrar villkoren så att självrisken blir högre. Men man har också särskilda undantag inskrivna i sina villkor.

2019 nekade Zürich till exempel livsmedelsföretaget Mondelez att få ut skadestånd efter en kraftig cyberattack. Senare kunde parterna göra upp om en kompromiss.

ANNONS
ANNONS

Lloyd’s of London, ett annat försäkringsbolag, vill undanta ”statsstödda” attacker från skadeståndsanspråk.

Nu uppmuntrar bolagen i stället regeringar i alla länder att hitta en lösning där staten i samarbete med försäkringsbolagen hanterar risker för vissa attacker, vars effekter inte kan kvantifieras.

Läs också:

Försäkringsbolag: ”Det här minskar värdet på ditt hus” [Dagens PS]