Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg vill se tre åtgärder i den höstbudget som presenteras i september. Inlägget kommer efter att finansminister Magdalena Andersson har presenterat ett ”återstartspaket” på 100 miljarder kronor. Bland annat vill han se lägre skatter och mindre byråkrati. 

ANNONS

Branschorganisationen Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg vill se att Magdalena Andersson presenterar konkreta åtgärder för att stärka svenskt näringsliv inför höstbudgeten. Han efterfrågar bland annat ”mer än vackra ord”.

Debattinlägget kommer efter att Andersson presenterat ett omfattande stimulanspaket på 100 miljarder kronor under torsdagen.

”Nu är det upp till bevis. För att stärka välfärden och för att lyckas med klimatomställningen, behövs mer än vackra ord. I Sverige har små och medelstora företag svarat för fyra av fem nya jobb sedan 1990. En politik som syftar till högre sysselsättning, klimatomställning och utbyggd välfärd måste därför fokusera på jobb- och värdeskapande i småföretag, skriver Wiberg.

”Reglerna blir fler snarare än färre”

Wiberg vill se tre specifika åtgärder införas i höstbudgeten.

Lägre beskattning av företag: Wiberg vill se ett skattesystem som är förutsägbart, enkelt och tillväxtgynnande. ”Företagande, jobb, investeringar och utbildning måste stärkas”, skriver han och påpekar att skattenivån måste kunna konkurrera med utländska förhållanden.

Sänk arbetsgivaravgifter: Wiberg anser att höga personalkostnader är en anledning till att arbetslöshetssiffrorna har ökat under de senaste åren. Förutom att sänka arbetsgivaravgifter menar han att man kan förändra lånenivåerna så att de ”bättre speglar kompetens”. Han ser också negativt på att öka arbetsgivarens ansvar för sjukkostnader och rehabilitering.

ANNONS
ANNONS

Minska byråkrati för småföretagare: ”Företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler stiger årligen, och antalet regler blir fler snarare än färre”, skriver Wiberg. Han uppger att svenska företagare lägger 10 timmar i veckan på administration och att en stor del av denna är kopplad till statliga regler.

Läs mer: Andersson presenterar satsning på 100 miljarder [Dagens PS]