Tidningen Chef skriver med hänvisning till Fast Company om hur du bör hantera medarbetare som klagar.

ANNONS

Tipsen går i korthet ut på:
1) Ta reda på vad som är fel, gå till botten med behovet.
2) Försök fokusera på nya insikter och perspektiv att se på saken.
3) Fråga den som klagar om hur han eller hon skulle vilja lösa problemet, om det går att hitta någon lösning den vägen.
4) Ta humorn till hjälp, anklaga inte.
5) Byt ämne. ”En teknik som lärs ut inom mediaträning är den så kallade bryggan – som när en fråga ställs uppmanar till ett svar som bekräftar frågeställaren och sedan flyttar fokus: ’Bra att du lyfter frågan! Jag har inget svar men en del tankar kring det – låt mig dra dem för dig'”, skriver Chef med hänvisning till Fast Companys coach.

LÄS MER: ”Fem sätt att handskas med gnällspikar på jobbet” [Chef] ›

LÄS URSPRUNGSARTIKELN: ”6 Ways To Deal With Chronic Complainers” [Fast Company] ›

ANNONS
ANNONS