När Tyskland letar efter sätt att finansiera statens tak på energipriser till konsumenter, så är det höga skatter gentemot energibolagen som gäller. Även de bolag som producerar förnybar el påverkas. Något som väcker kritik.

ANNONS

90 procent i skatt är det som gäller. Men bara vid en viss prisnivå på den energi som bolagen producerar.

För kolkraftverken kommer skatten när elektriciteten når en prisnivå på 82 euro per megawattimme. För oljeanläggningar slår den till först vid ett pris på 280 euro.

Den el som produceras via kärnkraft eller förnybara källor hamnar någonstans mittemellan. När den betingar ett pris över 130 euro per megawattimme blir skatten 90 procent av intäkterna.

Anledningen är att Tyskland garanterar att täcka elkostnader för företag och privatpersoner när dessa passerar en viss nivå.

Tak för energikostnader kostar pengar

54 miljarder euro satsar regeringen på detta tak för elkostnader, som ska börja tillämpas retroaktivt från september månad och sedan tio månader framåt.

Men regeringen vill ta tillbaka pengarna genom att beskatta övervinsterna som energibolagen kan väntas göra. Genom skatten väntar sig tyska staten att få tillbaka ett tvåsiffrigt miljardbelopp i euro, skriver Bloomberg

Det politiska draget är kontroversiellt, inte minst när det gäller de förnybara bolagen och el från kärnkraft. Dels vill ju EU nå sina klimatmål – nollutsläpp till 2050 – vilket kräver investeringar i förnybara system.

Dels handlar det om att bryta beroendet av rysk gas, vilket också kräver förnybar utbyggnad alternativt kärnkraft.

Utbyggnad av förnybar el hotad

Beskattningen kan ses som ett indirekt sätt att ta från bolagen och ge till konsumenterna.

ANNONS
ANNONS

Men samtidigt kan det avskräcka bolag från investeringar i förnybart, och dessutom stjälpa aktörer som redan har satsat stora summor på att utveckla tekniken.

Det varnar bland annat lobbygrupper för bolagen och politiker från de oppositionella tyska Kristdemokraterna, skriver Bloomberg.

Läs också:

Motvind för gröna investeringar – nobbar Sverige [Dagens PS]