Dagens PS

Befolkningsökning stort hot mot gröna omställningen

Befolkningsökning
Befolkningsökning motverkar all den minskning av utsläpp som sker i och med den gröna omställningen, visar forskning. (Foto: TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 maj 2023Publicerad: 03 maj 2023

Att befolkningen ökar är det som främst driver de ökade koldioxidutsläppen. Enligt forskare är det till och med så att den minskning av utsläpp vi sett utplånas av den befolkningsökning som sker samtidigt.

ANNONS
ANNONS

Den framgångsrika minskningen av utsläpp per capita som skett i höginkomstländer utplånas av den ökning av befolkningen som samtidigt ägt rum där.

En ökad befolkning är den främsta pådrivaren bakom ökade koldioxidutsläpp, enligt svenska forskare.

Det har länge hävdats i debatten att det inte är relevant att inrikta sig på befolkningsmängden för att minska utsläppen.

Detta eftersom de största utsläppen kommer från rika länder, där befolkningen inte längre växer.

Håller inte

Det sättet att resonera håller inte, menar Giangiacomo Bravo, professor vid Linnéuniversitetet, efter att ha studerat 30 års utsläppsdata.

“Vår grundliga analys tyder på att strategier för begränsning av klimatförändringar bör inrikta sig även på befolkningsfrågan, vid sidan av konsumtion per capita och tekniska innovationer. Det behövs en övergripande strategi för lösa problemen”, säger han.

Giangiacomo Bravo och hans kollegor har analyserat 30 års utsläppsdata för alla världens länder.

ANNONS

Genom att dela upp länderna i fyra inkomstgrupper enligt Världsbankens klassificering kunde forskarna bekräfta att låginkomstländernas bidrag till utsläppsökningar verkligen är begränsat.

ANNONS

Senaste nytt

Vi blir fler = hotet

Men forskarna fann även att det största bidraget till de globala koldioxidutsläppen kommer från den övre medelgruppen – och befolkningsökningen är den främsta pådrivaren av ökade utsläpp i alla inkomstgrupper utom den allra högsta.

Konsekvensen?

Den framgångsrika minskningen av utsläpp per capita som vi sett i höginkomstländerna utplånas av den ökning av befolkningen som samtidigt skett.

“Vår analys stöder inte den allmänna uppfattningen att ökad välfärd är den huvudsakliga faktorn bakom ökade koldioxidutsläpp globalt. Det är definitivt en viktig faktor, men bortser man från befolkningsökningar får man en missvisande bild av verkligheten”, säger Giangiacomo Bravo.

Behöver bli färre

“Utvecklade länder med stabil eller minskande befolkning bör därför sluta bekämpa dessa trender och istället anamma dem. Precis som små befolkningsökningar i rika länder kan skapa stora utsläppsökningar, kan befolkningsminskningar i rika länder ha stora fördelar för utsläppen framöver.”

ANNONS

Läs även: Jorden obeboelig för 3 miljarder människor 2070

Läs även: Rysslands krig accelererar demografisk krasch

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS