Det är bra tider för svenska lantbrukare som ser priserna på vete och raps rusa runt 20 procent. De kan se tillbaka på 2020 som ett bra skördeår.

Världsmarknadspriset på både vete och raps har ökat rejält sedan i somras, med 20 respektive 16 procent.

Vete handlas nu för 216 euro per ton, och de höga priserna är goda nyheter för svenska bönder. Priserna har legat stilla i flera år, och bakom uppgången finns ett par förklaringar.

Grisar och majs

Den viktigaste orsaken är, enligt Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännens Lantbruk, att Kina som tidigare hade stora problem med afrikansk svinpest, nu har lyckats lösa problemet, och behöver foder till sina grisar.

”Efterfrågan på importerat spannmål till Kina har fördubblats sedan förra våren”, säger han till Di.

Fjolårets dåliga amerikanska majsskördar är en annan orsak till varför svenska lantbrukare nu får det bättre ställt.

ANNONS
ANNONS

”Det påverkar även vetepriset eftersom majs och vete till stor del är ersättningsbara inom många områden”, fortsätter Mikael Jeppsson.

Underskott av raps

Vete är den viktigaste grödan för svenska lantbrukare, och i södra Sverige tar raps upp en viktig plats. Det finns ett underskott på raps inom EU, vilket gynnar de sydsvenska bönderna – och har lett till högre marknadspriser.

Prisuppgångarna kom samtidigt som gynnsamt väder – vilket ledde till bra höstskördar 2020.

Bra förutsättningar

En större höstsådd av höstgrödor ger även bra förutsättningar för skörden 2021.

Mikael Jeppsson säger att ”höga priser och bra skördar betyder dubbel jackpott för svenska lantbrukare”.

ANNONS
ANNONS

”Dessutom har de under en längre tid gynnats av en svag kronkurs gentemot euron, även om den effekten nu börjar avta med en starkare krona.”

Läs mer: Nu kartläggs världens alla bin