I framtiden ska Wallenbergs imperium styras via det nybildade maktbolaget Wallenberg Investments AB.

Familjen Wallenberg bildar nytt maktbolag. Det nya maktbolaget Wallenberg Investments AB registrerades i tysthet den 22 december och kommer ta över ägandet av de tillgångar som finns i stiftelserna, därmed har hela 85 miljarder kronor har förts över till bolaget från Wallenbergstiftelserna.

Ska fatta långsiktiga strategiska beslut

Det innebär att det nya bolaget kommer att äga stora aktieposter i Saab, SAS och EQT. Det är i Wallenberg Investments AB som långsiktiga, strategiska beslut om aktieinnehavet ska fattas, bolaget blir ägare till ägarna.

”Här ska man jobba med framtida inriktningar och med nätverk för att hitta de bästa personerna till vårt ekosystem”, säger Oscar Stege Unger, senior rådgivare och talesperson för familjen Wallenberg och ledamot i SAS styrelse, till Svenska Dagbladet.

Han tillägger att bolaget även ska kunna ta egna investeringsbeslut och gå in i nya bolag.

Nya bolagets styrelse

Enligt Michael Treschow, ordförande i Wallenberg Investments AB och tidigare ordförande i bland annat Ericsson och Unilever, handlar det om att sätta en långsiktig struktur på plats som under ett och samma tak tydliggör stiftelsernas tillgångar, skriver Svenska Dagbladet.

Övriga ledamöter i det nyregistrerade bolaget är Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Peter Wallenberg, Claes Dahlbäck och Hans Wibom.

Få in nästa generation

Jacob Wallenberg nämnde kort det nybildade bolaget i helgen när Dagens Industri intervjuade honom och Marcus Wallenberg. Jacob Wallenberg påpekade då också att bolaget även har ett annat syfte, nämligen att i en högre grad få in nästa generation i verksamheten.

ANNONS
ANNONS

”Förhoppningen är att nästa generation Wallenberg ska engagera sig mer och mer. I dag sitter ett tiotal på olika poster i stiftelsernas styrelse för att lyssna in och lära. Wallenberg Investments AB blir ett nyckelbolag i sfären och det är naturligtvis tänkbart att några i nästa generation över tid får en chans att vara med i någon form även här”, säger Oscar Stege Unger, till Svenska Dagbladet.

Det nya bolaget Wallenberg Investments AB har en webbplats som ännu inte hittas av sökmotorer.

Läs mer: Wallenberg: Sverige måste omprioritera