Investmentbolaget VNV Globals företrädesemission blev övertecknad med 31,3 procent. Det innebär att företaget fåpr in runt 872 miljoner kronor före transaktionskostnader. 

Cirka 97,2 procent av erbjudna units tecknades med stöd av uniträtter.

Intresset för företrädesemissionen beskrivs som stort. Givet överteckningen är företrädesemissionen således fulltecknad och tillför VNV Global cirka 872 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Finwire rapporterade tidigare under morgonen att företrädesemissionen har blivit kraftigt övertecknad.

ANNONS
ANNONS