Trodde du att amerikanerna hade så mycket vapen och ammunition de ville? Då trodde du fel. Pandemin har gjort att företagen kämpar för att förse den skjutglada befolkningen med alla de tillbehör den efterfrågar. 

ANNONS

Pandemin har drivit upp vapenindustrins tillverkning på högvarv. Och det beror inte främst på att viruset har slagit ut fabrikspersonalen, utan helt enkelt på att konsumenter i USA vill ha mer och mer vapen. Det skriver The Economist.

Det är i nuläget enbart två bolag, Vista Outdoors och Olin Corp, som klarar av att möta den efterfrågan som finns på ammunition i USA, rapporterar The Economist. Därför åtnjuter just de två bolagen en sällsynt tillväxt just nu.

Vista Outdoors tillverkar Remington-kjulor, och Olin Corp Winchester-ammunition. Båda har varit mycket lönsamma under en längre period, men den faktor som verkligen har fått de två ammunitionstillverkarna att blomma upp var Covid-19. I samband med myndigheternas restriktioner ville miljontals amerikaner plötsligt ägna sig åt att jaga.

Bakgrundskontrollerna som ska göras innan en person köper vapen ökade med 40 procent förra året, och Remington har ökat priset på sina kulor sju gånger, skriver The Economist.

Nya grupper köper vapen

Man konstaterar också att vapeninnehavet har spridit sig till nya demografiska grupper.

Tidigare efterfrågetoppar har vanligtvis kommit i samband med att personer som redan äger vapen har fruktat nya restriktioner. Då har det ofta rört sig om vita män. Nu visar en enkätundersökning att fler kvinnor köper vapen för att ägna sig åt nöjesjakt. Latinamerikaner, afroamerikaner och amerikaner med asiatiskt ursprung har också börjat köpa vapen i större utsträckning. Nu finns de flera skytteföreningar som vänder sig till olika kategorier av människor. En är The Pink Pistols, som riktar sig till sexuella minoriteter som äger vapen.

Eftersom kritiken mot vapenlagarna fortfarande är stark söker sig emellertid flera vapentillverkare till stater med mer liberala vapenlagar. Således har Smith & Wesson nyligen meddelat att företaget kommer att flytta sitt huvudkontor från Massachusetts till Tennessee

ANNONS
ANNONS

De nya kundgrupperna verkar däremot finnas i hela landet, skriver The Economist.

Läs också:

Sparkundernas pengar hamnar i vapenföretag