2020 blev ett undermåligt år för svenskarna som har sin premiepension i den statliga fonden AP7 Såfa. Avkastningen var en besvikelse jämfört med tidigare år och lyckades heller inte slå privata fondalternativ.

Statliga pensionsfonden AP 7 Såfa är premiepensionsmarknadens största fond – med nästan fem miljoner sparare och 680 miljarder i förvaltat kapital.

Trots att börsen gick upp under fjolåret lyckades AP 7 Såfa enbart att generera en avkastning på lite över 4 procent, rapporterar DN.

Misslyckas trots hävstången

Genomsnittsavkastningen för privata pensionsalternativ var under fjolåret 8 procent – nästan det dubbla relativt till det soffliggarfonden.

Att AP 7 Såfa inte kunde skapa en högre avkastning under ett år av börsuppgångar är förvånande.

Inte minst då fonden är den enda i premiepensionssystemet som får använda sig av en så kallad hävstång – vilket innebär att AP 7 Såfa får låna 15 kronor för varje 100 kronor fonden investerar.

Valutaeffekter håller tillbaka avkastningen

Richard Gröttheim, vd för AP 7 Såfa pekar på kronans starka utveckling som anledning till den bristfälliga avkastningen.

I synnerhet då fonden har över hälften av investeringarna placerade i dollar och en fjärdedel i euro.

”Den motverkande faktorn är kronans förstärkning. Vi är en global diversifierad aktiefond i generella termer och globalfonder påverkas av valutakursutvecklingen”, säger han.

ANNONS
ANNONS

Att investera i globala aktiemarknader medför då en ökad känslighet för kronans utveckling jämfört med privata fonder i premiepensionssystemet.

”De har mycket placerat i Sverige och då får du inte den här valutaeffekten”, säger Richard Gröttheim.

Läs mer: Lägre fondavgifter för över 4 miljoner svenskar