Swedbank reviderar upp tillväxtprognosen för Sverige till 1,4 procent under 2020, jämfört med tidigare 1,2 procent. Det framgår av senaste Swedbank Economic Outlook-rapporten.

ANNONS

Den ekonomiska utvecklingen i år väntas bli hygglig i Sverige så väl som globalt. Det beror på att en försiktig optimism väntas prägla världsekonomin det närmaste året.

I Sverige är annars läget mest bekymmersamt kring arbetslösheten som fortsätter att stiga. Den har gått upp mer än i något annat EU-land sedan 2016.

”Utvecklingen på arbetsmarknaden är bekymmersam. Antalet sysselsatta ökar fortfarande i god takt men ekonomin klarar tyvärr inte att absorbera det stora inflödet i arbetskraften. Om ingenting görs väntas arbetslösheten fortsätta att stiga”, säger Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank.

Hushållens finansiella situationen väntas förbli stark då både sysselsättning och löner fortsätter att öka. Förväntningarna om bostadspriserna är att de stiger med cirka fem procent per år framöver.

På den penningpolitiska fronten väntas Riksbanken inte röra på räntan trots att inflationsmålet inte blir uppfyllt under prognosperioden som sträcker sig fram till 2021.

Tillväxtprognosen för Sverige 2021 är en ökning på 1,8 procent från 1,5 procent i novemberrapporten.

ANNONS
ANNONS

Prognosen för den globala ekonomin lämnas oförändrad jämfört med senaste rapporten. Det betyder att tillväxten i år blir på 3,0 procent och 2021 på 3,3 procent.