Starka indikationer på att det systematiska bedrägeriet inte upphört i Sverige.

ANNONS

Dagens PS berättade i höstas om det avancerade fifflet där aktiemäklare och bankmän roffat åt sig tiotals miljarder i skattemedel med hjälp av stora banker runt om i världen.

Skattepengarna skulle egentligen ha gått till skolor och sjukvård i berörda europeiska länder men har i stället hamnat i händerna på de sofistikerade bedragarna i det som beskrivits som Europas största skattesvindel och en ”kritstrecksrandig organiserad brottslighet”.

Bakom granskningen stod tyska Correctiv. Men även TT och SVT deltog i upplägget från svensk sida och nu uppger nyhetsbyrån TT i en artikel som publicerar på SvD.se att en ny utredning som tillsatts av Europaparlamentet visar att svindleriet tycks fortsätta. I synnerhet mot exempelvis Sverige som till skillnad mot Tyskland inte infört någon ny lag för att förhindra plundringen av statliga medel.

Det som gör att utredarna tror att svindleriet fortsätter är att omsättningen på aktier ”ökar signifikant i de flesta EU-länder” kring utdelningsdagarna. Det här är relevant i sammanhanget och i Sverige saknas en lagstiftning om hur länge aktierna får innehas vid utdelningstillfället.

”Så slutsatsen är rätt och slätt att vi inte åtgärdat problemet”, Torsten Fensby, expert på internationell skatteflykt, till TT.

I första hand lurar svindlarna Skatteverket att de har rätt att få tillbaka på en utdelning som i själva verket aldrig betalts in. Dessa upplägg kallas cum-cum och går ut på att utländska aktieägare för tillfället lånar ut värdepapper till en svensk bulvan. Allt i syfte att slippa betala källskatt.

ANNONS
ANNONS

Även om just denna typ av upplägg inte är olagliga anser utredaren, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), att tillvägagångssätten är ”moraliskt tvivelaktiga”.

Enligt nyhetsbyrån TT efterlyser Esma bättre informationsutbyte mellan de europeiska myndigheterna. Dock anser Torsten Fensby att detta inte är tillräckligt så länge en lagstiftning på området saknas i Sverige.