Det har skrivits spaltmeter, inte minst i Dagens PS, om de enorma stimulanserna från centralbankerna som genomförts före, under och efter pandemin. USA, Japan och Europa (genom ECB) har ifrågasatts för att tända en inflationsbrasa i världen.

ANNONS

Större penningmängd i omlopp betyder ju enligt monetaristernas nationalekonomiska synsätt högre inflation.

Sverige med i toppen

Svenska Riksbanken har också tryckt pengar men sett till storleken på balansräkningen relativt BNP är den mindre än för såväl USA (Fed) som Europa (ECB). Och tur är väl det.

För när brittiska analysfirman CrossBorder Capital Global Liquidity Flows, som är specialister på att mäta global penningmängd, nyligen ställde samman statistik för perioden december 2019 till oktober 2020 visade det sig att Sverige finns med i toppen.

Sveriges penningmängd har ökat 30 procent

Av de 58 länder som är med i mätningen har Sverige med hela 30 procent den nionde största tillväxten i penningmängden under perioden.

Graf över ökad penningmängd
Källa: Cross Boarder Capital

Det är bara USA, av de större länderna, som ligger snäppet över Sverige. Japan har exempelvis bara en penningmängdsökning på 10 procent.

Snittet i mätningen är cirka 20 procent. Det som drar upp penningmängden i Sverige, förutom Riksbankens stimulanser, är sannolikt ökningen av hushållsskulder. När ett nytt bostadslån tecknas så ökar penningmängden i landet.

Risk för underskattad inflation

Nu är ökningstakten av penningmängden i Sverige exceptionell under en exceptionell period.

ANNONS
ANNONS

Men om USA, som ligger så nära Sverige i ökningstakt, kan få 6,8 procent i inflation finns det risk att Riksbanken och marknaden underskattar Sveriges inflation.

Läs mer:

Vinnare och förlorare vid stagflation. Dagens PS