Svenskar har en mycket mer pessimistisk syn på sitt lands ekonomi än danskar, det visar en ny undersökning.

ANNONS

Hela 61 procent av alla svenskar och danskar har känt av de stigande levnadskostnaderna och sänkt sina utgifter.

Svenskar oroar sig för lågkonjunktur

Enligt marknadsundersökningsföretaget Yougovs levnadskostnadsspårare (cost-of-living tracker) har svenskar en mycket mer pessimistisk syn på sitt lands ekonomiska utsikter än danskar, det framgår av ett pressmeddelande.

De flesta svenskar tror att Sverige kommer befinna sig i en lågkonjunktur i 12 månader, medan danskar oroar sig mindre för sitt lands ekonomi.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) förutspådde nyligen att Sverige kommer hamna i en lågkonjunktur som håller sig in i år 2024 och de flesta svenskar verkar hålla med.

Tre fjärdedelar, eller 75 procent, av svenskarna tror att Sverige kommer befinna sig i en lågkonjunktur om ett år och endast 5 procent tror att landets ekonomi kommer växa.

ANNONS
ANNONS

Danskar inte lika pessimistiska

I Danmark är pessimismen inte lika stor, 41 procent av danskarna tror att Danmark kommer befinna sig i en lågkonjunktur om ett år och 9 procent tror att Danmarks ekonomi kommer växa.

Andelen danskar som svarar att de inte vet vad de tror om ekonomin är mycket högre än andelen svenskar som svarar det, vilket visar på att landets ekonomi inte är ett ämne som är lika närvarande för danskar som för svenskar.

Inte nöjda med regeringarna

De flesta svenskar och danskar säger att deras regeringar hanterar de ökande levnadskostnaderna på ett dåligt sätt, men svenskarna är mer kritiska.

75 procent av svenskarna tycker att regeringen hanterar levnadskostnaderna på ett dåligt sätt och 18 procent tycker att regeringen gör ett bra jobb.

I Danmark är det 54 procent som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb och 31 procent som tycker att det går bra.

Över 2 000 har intervjuats

Datan är hämtad från Yougovs mätning av levnadskostnader som beskriver effekten av prishöjningar på situationen för europeiska konsumenter.

ANNONS
ANNONS

Med hjälp av standardiserade onlineintervjuer har 1 012 danskar och 1 009 svenskar från 18 år och uppåt svarat på frågor mellan den 12 och 18 januari 2023.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Danmark sänker elskatten – med 99 procent [Dagens PS]