Se Afrys vd Jonas Gustavsson berätta om hur man arbetat i den stökiga perioden som covid-19-pandemin inneburit.

ANNONS

Bolaget passar på att utöka sitt effektiviseringsprogram, som redan pågick efter att fusionen mellan ÅF och Pöyry blivit verklighet.

Dessutom berättar Afrys koncernchef om hur man ser över företagets strategiska position – där det blir betydande förändringar. Den tidigare så viktiga fordonsindustrin blir allt mindre betydelsefull för Afry, samtidigt som ett ökat fokus kommer att ligga på infrastruktur samt livs- och läkemedelsindustrin.

Läs mer om delårsrapporten: Afry minskar resultat i ”utmanande” kvartal [Dagens PS]

Jonas Gustavsson berättar även om hur covid-19-viruset kommer att påverka Afry under hösten. Inte bara hur själva arbetet kommer påverkas, utan även vad man kan vänta sig att de finansiella effekterna på bolaget blir.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Jonas Gustavsson om livet med corona [Dagens PS]