SSAB gör en jättenedskrivning på 33,3 miljarder kronor av koncernens totala goodwill på 33,6 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2022.

ANNONS

SSAB har haft en mycket stor goodwillpost i sin balansräkning som i huvudsak är relaterad till förvärven av Ipsco 2007 och Rautaruukki 2014.

Stark finansiell position

”Dessa förvärv har lagt grunden till dagens SSAB och bidragit med goda resultat och kassaflöden genom åren”, skriver SSAB i ett pressmeddelande.

Nu skriver SSAB ned koncernens totala goodwill med 33,3 miljarder kronor, nedskrivningen behandlas som en jämförelsestörande post och bokförs i rapporten för fjärde kvartalet 2022.

”SSAB:s finansiella position är stark och nedskrivningen påverkar inte det underliggande resultatet, kassaflödet eller förmågan att följa policyn för aktieutdelning”, skriver SSAB i pressmeddelandet.

Beskedet om nedskrivningen har fått SSAB:s aktie att rusa på börsen, vid 12:30 på fredagen är aktien upp 8,04 procent och kostar 74,70 kronor.

Ränteuppgången en orsak

Enligt bolaget är ränteuppgången och en mer försiktig metod avseende prövning av nedskrivningsbehov den bakomliggande orsaken till nedskrivningen.

ANNONS
ANNONS

Dagens Industri skriver att i och med dagens besked är SSAB det bolag som gjort den största nedskrivningen under nuvarande rapportperiod

Fjärde kvartalet

SSAB:s intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 30 138 miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till 3 768 miljoner kronor.

Justerat resultat per aktie uppgick till 3,18 kronor och styrelsen föreslår utdelning per aktie om 8,70 kronor.

SSAB skriver i sin bokslutskommunniké att: ”givet SSAB:s starka finansiella position kommer även ett bemyndigande att återköpa upp till 10 procent av utestående SSAB aktier att föreslås årsstämman”.

SSAB:s helår 2022

Intäkterna uppgick till 128 745 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till -4 355 miljoner kronor, inklusive nedskrivning av goodwill om 33,3 miljarder kronor.

Justerat rörelseresultat uppgick till 29 283 miljoner kronor och resultat per aktie uppgick till -10,57 kronor, justerat resultat per aktie var 22,38 kronor.

ANNONS
ANNONS

Kommentarer från koncernchefen

”SSAB:s justerade rörelseresultat för helåret 2022 uppgick till 29,3 miljarder kronor, det högsta i bolagets historia. För fjärde kvartalet uppgick det justerade rörelseresultatet till 3,8 miljarder kronor”, kommenterar SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist i bokslutskommunikén.

Han säger vidare att kvartalets nettokassaflöde om 6,7 miljarder kronor var starkt samt att SSAB Europe anpassade produktionsnivån till en avvaktande europeisk stålmarknad och tidigarelade underhåll.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: SSAB – en aktie att hålla ett öga på [Dagens PS]