Sprint Bioscience har avslutat en nyemission som tecknades till 126 procent. Bolaget tar  totalt in 48,5 miljoner. ”Detta ger oss resurser att initiera nya projekt”, säger vd Jessica Martinsson.

ANNONS

Bolaget får in 48,5 miljoner kronor före kostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs ytterligare uppåt 24,3 miljoner kronor under första kvartalet 2021, enligt ett pressmeddelande.

”Detta ger oss resurser att fortsätta utvecklingen av vår projektportfölj och initiera nya projekt. Vi ser det som en stor framgång att emissionen blev övertecknad och att bolaget kunnat attrahera en rad nya investerare som utnyttjat möjligheten att teckna aktier”, säger vd Jessica Martinsson.

Utfallet visar att motsvarande 67 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 59 procent utan stöd av uniträtter.

ANNONS
ANNONS

Med stöd av bemyndigande från årsstämman har styrelsen även beslutat om en riktad emission av drygt 2 miljoner teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4 till emissionsgaranterna i företrädesemissionen. Det är som ersättning för deras garantiåtaganden.