ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Sotkamo Silver ställer in emissioner efter ägar-nej

Uppdaterad: 28 dec. 2022Publicerad: 28 dec. 2022
Sotkamo Silver ställer in emissioner – nej från ägarna
Det allmänna konjunkturläget och fallande metallpriser påverkar 2022 negativt. Foto: Pixabay

Det blir inga nyemissioner för Sotkamo Silver. Efter poströstning står det klart att ägarna inte vill att de planerade emissionerna genomförs.

ANNONS
ANNONS

Sotkamo Silvers extra bolagsstämma i dag, 28 december, kommer inte att klubba igenom de planerade nyemissionerna.

Det står klart efter att poströstning visat att ägarna vare sig vill ha den föreslagna nyemissionen av aktier med företrädesrätt eller riktad emission av aktier enligt ett pressmeddelande från företaget.

Världsläget påverkar negativt

Sotkamo Silver konstaterar att företagets verksamhet och lönsamhet påverkats under 2022. Fallande priser på metall tillsammans med kraftigt höjda priserna på bränsle, energi, el och förbrukningsvaror har gett negativa konsekvenser för gruvbolaget.

ANNONS
ANNONS

Osäkerhet och volatilitet

“Den stora osäkerhet och volatilitet som är förknippad med dessa faktorer har lett till att Bolaget är tvunget att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa produktionens lönsamhet och kontinuiteten i verksamheten” skriver vd:n Mikko Jalasto i pressmeddelandet.

Stärka finansiell ställning

“Bolaget behöver därför förstärka sin finansiella ställning vilket kräver ytterligare rörelsekapital för att möta variationerna.”

Nu ska Sotkamo Silver fortsätta att utvärdera vilka alternativ som finns för att stärka den finansiella ställningen, uppger man i pressmeddelandet.

Läs även: Expert: Råvaror rusar 2023 – guldrusch väntar 

Läs även: Sotkamo Silver ökar intäkter med 90 miljoner 

ANNONS
ANNONS
ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Investera i svensk innovation som begränsar hjärnskador. Medicintekniska PolarCools CE-märkta produkt, PolarCap® System, används som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvud- och nackskador ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador. Försäljningen ökar snabbt och nu genomförs en nyemission för att klara av expansionen.

Läs mer & teckna här
ANNONS
ANNONS