Gruvföretaget Sotkamo Silver uppvisar en omsättning på 90,6 miljoner kronor första kvartalet 2020, från att ha haft nollomsättning samma period förra året. Rörelseresultatet minskar med 3 miljoner jämfört med förra året.

ANNONS

Nettoomsättningen steg till 90,6 miljoner kronor (0,0).

Ebitda-resultat blev 8,4 miljoner kronor (-10,8), med en ebitda-marginal på 9,3 procent.

Rörelseresultatet blev -11,5 miljoner kronor (-14,2).

Resultatet före och efter skatt var 4,4 miljoner kronor (-15,4). Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (-0,13).

”Silverpriset har dock sjunkit från nivåer över 17 dollar per uns till så låga 12 dollar per uns och i slutet av rapporteringsperioden stabiliserades cirka 15 dollar per uns, vilket direkt påverkar våra intäkter. Alla marknader har varit instabila och det har blivit tydligt att framtiden är svår att förutsäga. Sotkamo Silver kommer att fortsätta arbetet som började i slutet av 2019; att optimera produktionsflödena och söka kostnadsbesparingar för att vara lönsam i en värld med volatila priser. Vi har en positiv ebitda-nivå men måste arbeta hårdare för att få en positiv ebit också”, kommenterar vd Paul Johnsson i delårsrapporten.

Genomförde nyligen en emission

Produktionen uppgick till 391 000 uns silver, 998 uns guld, 462 ton bly och 958 ton zink i koncentrat.

Anriktade ton uppgick till 129 000 och den ingående silverhalten uppgick till 110 gram per ton.

Sotkamo Silver meddelade i början av maj att nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna blev fulltecknad. Bolaget tillförs 62 miljoner kronor före emissionskostnader.

ANNONS
ANNONS

”Bolaget vidhåller den årliga produktionsvägledningen från den 13 mars 2020. Därmed räknar vi med att anrika 480 till 540 kt malm. På motsvarande sätt beräknas silverproduktionen 2020 vara 1,4 till 1,7 miljoner uns. Produktionsmålet är villkorat av ett uppdaterat miljötillstånd”, skriver Sotkamo Silver.

Sotkamo Silver, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 90,6 0,0
EBITDA 8,4 -10,8
EBITDA-marginal 9,3%
Rörelseresultat -11,5 -14,2
Resultat före skatt 4,4 -15,4
Nettoresultat 4,4 -15,4
Resultat per aktie, kronor 0,03 -0,13

 

Läs mer: Sotkamo överträffade emissionsmål [Dagens PS]