Skanska investerar i att utveckla kvarteret Tora i Bromsten. Byggkontraktet, är värt 310 miljoner och inkluderas i orderingången för Skanska Sverige fjärde kvartalet 2021.

ANNONS

Bromstensstaden i nordvästra Stockholm är växande, och här ska alltså Skanska nu investera stora pengar för att utveckla hyresrättskvarteret Tora. Bromstensstaden är enligt Skanska en prioriterad nod i översiktsplanen för Stockholms stads utveckling de kommande 25 åren.

Flera olika målgrupper

En viktig del i planen för kvarteret Tora är enligt företaget att göra det möjligt för många olika sorters människor att hitta ett hem. Dels nyinflyttande, men också unga vuxna och äldre som säljer villor i närheten och vill bo kvar i området.

I snitt kommer lägenheterna att vara på 59 kvadrat, och företaget kallar det ”attraktiva bostäder som passar de här målgrupperna väl”.

Det blir sammanlagt fyra byggnader med 145 bostäder, och tio av dem ska vara vara LSS-bostäder. I bygget ingår också parkeringsgarage och runt 320 kvadratmeter lokalyta som ligger i bottenplan.

Pilotprojekt för klimatpåverkan

Ett av de stora målen med kvarteret Tora är att minimera klimatpåverkan. Skanska investerar i sin egen gröna betong, som enligt Fastighetsvärlden har halverad klimatpåverkan jämfört med annan betong. Solpaneler på taken är ett annat exempel på projektets miljötänk.

Material till bygget ska enligt företaget noggrant väljas utifrån CO2-belastning. Den beräkning som gjorts säger att klimatavtrycket beräknas till 260 kilo koldioxid per kvadratmeter, vilket är ungefär 20 procent lägre än jämförbara hus som byggs på traditionellt vis enligt Boverkets beräkningsmodell.

Kvarteret Tora är ett pilotprojekt för att integrera klimatfrågan i hela utvecklingsprocessen, och klimatföljder har beräknats och värderats på samma sätt som kostnader i projektet.

Färdigt i slutet av 2024

De förberedande arbetena har påbörjats, och man räknar med att allt ska vara klart i slutet av 2024.

Tillsammans med HSB har Skanska varit drivande i starten av stadsutvecklingsprojektet. Tillsammans med kommunen utvecklade man detaljplanen, och sedan dess har flera byggherrar köpt in sig i området.

ANNONS
ANNONS

Fullt utbyggt ska Bromstensstaden ha ungefär 2 500 bostäder.

Läs även: Stor risk för bostadsbubbla i Stockholm enligt analys [Dagens PS]

Läs även: Klimatsmart planering med nytt verktyg [Dagens PS]