Den närmaste framtiden kan bli tuff för vind- och solenergibolag. Såväl danska Vestas som amerikanska Wood Mackenzie spår sjunkande vinst. Fortsatt svaga leverantörskedjor och nya politiska direktiv är några anledningar.

ANNONS

Danska Vestas redovisade sjunkande vinst i relation till vad bolaget hade prognosticerat för 2021. Vinstmarginalen ligger på tre proent, mot de första förutsägelserna på sex till åtta procent. För 2022 tror bolaget att vinsten landar på mellan noll till fyra procent.

Vd:n Henrik Andresen säger till Financial Times att samma utmaningar som präglade föregående år kommer att finnas kvar.

Det handlar framför allt om problem i produktionen och i leverantörskedjorna. Leveranserna har helt enkelt inte kommit fram. 2022 är bolaget dessutom osäkra på kostnadsbilden, eftersom inflation och räntehöjningar kan minska investeringsviljan.

Vestas är ledande inom vindenergi globalt, men nu är det flera investerare som har börjat dra öronen åt sig när det gäller förnybar energi, eftersom den inte är lika vinstgenererande som exempelvis fossila energibolag. Samtidigt har även priserna på fossila bränslen rakat i höjden och det kan medföra ett ökat sug efter de förnybara produkterna när leverantörskrisen väl rids ut.

Sjunkande vinst med politiska förtecken

Också solenergibolag har mött problem med leverantörskedjorna globalt. Störst är utmaningarna kanske i USA, där det också har blivit importförbud på vissa viktiga råvaror i solenergibranschen.

I juni i år förbjöd regeringen att amerikanska aktörer importerar polysilikon från Kina. Anledningen är att man vill pressa den kinesiska regeringen om uigurernas mänskliga rättigheter. Det har närmast lett till sjunkande vinster för solenergiindustrin i USA, som påverkats mer än vad man först trodde att man skulle göra.

Tom Buttgenbach, vd för 8munite Solar Energy, säger till Financial Times att ingen vill bygga produkter med material från tvångsarbete, men att solecellssektorn har drabbats hårdare av förbudet än många andra industrier som också använder råvaran.

Wood Mackenzie, en konsultfirma har nu skurit ned sina förväntningar på storskaliga projekt under 2022 med en tredjedel. Man tror också att småskaliga project kommer att få sjunkande vinster..

ANNONS
ANNONS

Det finns två aspektera att förhålla sig till inom solenergiindustrin just nu, menar analytikern Xiaojing Sun.

”Efterfrågan på ren energi är extremt stark … men verkligheten är situationen på golvet, med hänsyn till covid, de komplexa leveranskedjorna och även visa geopolitiska faktorer. Det känns verkligen som att industrin sitter fast”, säger Xiaojing Sun till Financial Times.

Läs också:

Hedgefonder blankar aktier i grön energi [Dagens PS]