Nischbanken Collector, där näringslivsprofilen Erik Selin är en storägare, ser ett rörelseresultat på 102 miljoner kronor under andra kvartalet, att jämföra med 209 miljoner samma period förra året. Vd Martin Nossman nämner företagskrediter och factoringflödet som områden som backat under perioden. 

ANNONS

Rörelseresultatet blev 102 miljoner kronor (209).

Nettoresultatet blev 76 miljoner kronor (159).

Resultatet per aktie blev 0,37 kronor (1,55).

Räntenettot uppgick till 513 miljoner kronor (528).

Provisionsnettot blev -62 miljoner kronor (-60).

Vd Martin Nossman skriver i en kommentar att man är ett av de bolag som hittills har klarat sig väl under coronakrisen.

”Inom Företagssegmentet har vi inte haft några större kreditförluster, däremot har framför allt företagskrediter och factoringflödet minskat som en följd av ett än mer selektivt förhållningssätt till nya affärsmöjligheter givet det osäkra makroekonomiska läget”, kommenterar bolagschefen.

ANNONS
ANNONS

Även privatsegmentet har varit mer avvaktande

Inom Privatsegmentet har man inte upplevt några större förändringar i betalningsmönster men även här noteras ett mer selektivt förhållningssätt.

Finansieringskostnaderna har ökat i högre takt än affärsvolymerna främst drivet av en hög likviditetsnivå. Underliggande bedöms verksamheten ha utvecklats positivt i förhållande till det andra kvartalet 2019.

Collector, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Räntenetto 513 528 -2,8%
Provisionsnetto -62 -60
Rörelseresultat 102 209 -51,2%
Nettoresultat 76 159 -52,2%
Resultat per aktie, kronor 0,37 1,55 -76,1%