Sats Group rapporterar en förlust på 36 miljoner kronor under perioden april-juni, att jämföra med positiva siffror under samma period förra året. Även omsättningen minskar. I Sverige ökar resultatet. 

Norska gymkoncernen Sats omsättning sjönk 25,8 procent till 744 miljoner norska kronor (1 003).

Medlemsintäkterna uppgick till 485 miljoner norska kronor (784), vilket belastade den totala omsättningen.

Rörelseresultatet blev -36 miljoner norska kronor (155).

Svenska delen ser högre medlemsintäkter

Rörelseresultatet från den norska verksamheten uppgick till 20 miljoner norska kronor (113, medan den svenska delen faktiskt ökade rörelseresultatet till 69 miljoner norska kronor (66). Även medlemsintäkterna ökade i Sverige till 273 miljoner norska kronor (251).

Finland bidrog med ett negativt rörelseresultat om -16 miljoner norska kronor (7). Danmark var mest förlusttyngt med en förlust om -106 miljoner norska kronor (-29).

Resultatet efter skatt blev -114 miljoner norska kronor (74).

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på -0,67 norska kronor (0,66).

Bolaget skriver att man väntar sig att coronakrisen kommer ligga kvar under en längre tid. På lång sikt ser man fortsatt intressanta strukturella tillväxttrender för sin marknad, däribland ett ökat fokus på hälsa och välmående.

Sats Group, MNOK Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 744 1 003 -25,8%
Rörelseresultat -36 155
Rörelsemarginal 15,5%
Nettoresultat -114 74
Resultat per aktie, NOK -0,67 0,66