Nu drar den ryska riksbanken ned på kapitalregleringen. Rysk rubel har haft rekordvärde den senaste tiden, men nu kan dopningen av växelkursen vara över för den här gången.

ANNONS

I början av maj kunde Dagens PS berätta att rysk rubel nådde högsta värdet sedan 2020. Ryssland tog i slutet av februari till åtgärder för att dopa kursen på rubel och skydda sin ekonomi efter att invasionen av Ukraina inletts, och sanktioner från Västvärlden införts.

Hög ränta lockar sparare

Bland annat höjdes styrräntan med 20 procent, för att locka till sparande i de inhemska bankerna. Ryska företag tvingades växla 80 procent av inkomster i utländsk valuta till rubel. Man införde också en gräns för vad medborgare får föra ut ur landet på motsvarande 10 000 dollar (drygt 99 000 kronor) i månaden.

Den gränsen har nu ändrats till upp till motsvarande 50 000 dollar (knappt 497 000 kronor), och det inverkade direkt på växelkursen. Rubeln tappade ungefär 0,7 procent mot dollarn och 1,1 procent mot euron, uppger Reuters.

Slutet på rallyt för rubel

Enligt Reuters är det inte troligt att den ryska riksbankens beslut har direkt påverkan på marknaden, eftersom företagen fortfarande måste växla in västvaluta till rubel. Banken kan inte heller ingripa direkt, då sanktionerna mot Ryssland bland annat innebär att ungefär hälften av Rysslands tillgångar utomlands frusits.

Ryska riksbankens senaste drag kan tolkas som en indikation på att rallyt för rubel snart kan vara över, enligt Reuters.

Intresserad av ekonomi och samhällsbyggnad? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs även: EU tillåter företag att köpa rysk gas för rubel  [Dagens PS]

Läs även: Valutahandlare dumpar dopad växelkurs för rysk rubel [Dagens PS]