Sverige är ett av flera länder som kan tänka sig ett ryskt oljeförbud i EU. I USA och Storbritannien är det redan ett faktum.

ANNONS

På ett möte i Bryssel på måndagen med EU:s utrikesministrar uttryckte länder som Sverige, Irland, Slovenien, Tjeckien och Slovakien att ett förbud mot rysk olja i EU kan vara ett alternativ som läget ser ut just nu, rapporterar The Wall Street Journal och konstaterar att stödet växer i EU för ett omfattande förbud mot inköp av rysk olja för att sätta ytterligare press på det redan hårt sanktionerade Ryssland för invasionen och kriget i Ukraina.

Ett beslut om att förbjuda import av rysk olja i EU har tidigare inte ens funnits på bordet. Särskilt då det får kännbara följder för de europeiska länder som har nära affärsförbindelser med Ryssland.

I takt med att Ryssland fortsätter bomba ukrainska städer med civila dödsoffer har diskussionen om att begränsa rysk olja och naturgas fått intensifierats.

Det har också sin förklaring i att fredssamtalen mellan Moskva och Kiev inte visar några direkta tecken på framsteg, uppger WSJ.

Tyskland sätter sig på tvären

Fortfarande är Tyskland ovilligt att stötta ett ryskt olje- och gasförbud, men uppges däremot vara öppet för gradvisa restriktioner på området om situationen i Ukraina förvärras.

Även andra oljeimportörer i EU har motsatt sig ett oljeförbud mot Ryssland.

För Ryssland skulle ett förbud mot rysk olja i Europa slå hårt mot den redan svårt sargade ryska ekonomin.

”Energisektorn står för så mycket som en femtedel av Rysslands bruttonationalprodukt och står för omkring 40 procent av landets budgetintäkter. År 2021 utgjorde exporten av råolja och petroleumprodukter 37 procent av de ryska exportintäkterna, enligt den Brysselbaserade tankesmedjan Bruegel”, skriver WSJ och berättar att ungefär hälften av Rysslands råoljeexport går till Europa.

ANNONS
ANNONS

Därutöver importerar EU, enligt artikeln, cirka 15 procent av sina oljeprodukter från Ryssland.

USA och Storbritannien har redan förbjudit import av rysk olja.

Läs även: USA stoppar rysk olja och gas [Dagens PS]