Mark- och miljödomstolen stoppar LKAB från att bygga ut i Kiruna, skriver det statligt ägda bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS

LKAB inledde ansökningsprocessen om att öka brytningstakten i verksamheten i Kiruna 2017, och sedan dess har de kompletterat ansökan flera gånger.

Men nu avslår Mark och miljödomstolen ansökan, på grund av felaktigheter i samband med det samråd som alla Kirunabor bjöds in till 2017.

LKAB: ”Hot mot en hållbar framtid”

Domstolen menar att LKAB endast skulle bjudit in de som är särskilt berörda. Domstolen lyfter att fastighetsägare med bergvärme borde ha bjudits in till samråd på annat sätt än vad som faktiskt gjordes, enligt LKAB:s pressmeddelande.

”Beslutet bekräftar återigen de farhågor vi har haft, att det inom ramen för dagens system är svårt att göra den typ av viktiga, stora och nödvändiga omställningar som vi planerar. Dagens oförutsägbara process där prövningens fokus ligger på formalia och processdetaljer, i stället för miljö- och samhällsnytta, är ett direkt hot mot våra ansträngningar att ställa om mot en hållbar framtid”, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB i pressmeddelandet.

”Exempel på systemhaveri”

LKAB tänker överklaga beslutet, men de kommer utgå från att överklagan inte får gehör och börja om processen med en ny ansökan, skriver de också i pressmeddelandet. Mark- och miljödomstolen har avfärdat LKAB:s erbjudande om att genomföra kompletterande samråd med de enskilda som särskilt berörs, enligt företaget.

”Det här saknar helt proportionalitet och kan inte beskrivas som annat än ännu ett exempel på det systemhaveri som vi nu ser”, säger Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB.

”Vi flyttar ju stan, gruvans påverkan på samhället är något som alla som bor här lever med hela tiden. Vem i Kiruna är inte särskilt berörd?”, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Nuvarande tillstånd för Kirunagruvan är inte tillståndsprövat enligt miljöbalken, som kom 1999, utan enligt en äldre miljölagstiftning.

Läs även: LKAB: Norra Sverige – en framtidsregion [Dagens PS]

Läs även: Cementa förlorar i rätten – kalkbrytning stoppas [Dagens PS]