Svenska ränteförvaltare börjar att positionera sig för en sättning inom fastighetsobligationer och pekar på en förvrängd prissättning.

ANNONS

Svenska obligationsmarknaden för fastighetshetsbolag är felaktigt prissatt. I varje fall enligt flera ränteförvaltare, rapporterar Bloomberg News.

I en intervju med Bloomberg News säger Carl Johan Lagercrantz, portföljförvaltare på Strand Kapitalförvaltning, att den svenska high-yield obligationsmarknaden domineras av fastighetsbolag som är mer riskfyllda än vad de verkar.

Specifikt menar Lagercrantz att den felaktiga prissättningen tar sig uttryck i hur fastighetsbolagsobligationer inom kontors- och bostadssegmentet handlas till samma pris.

Detta sker i ett sammanhang där den rådande pandemin har resulterat i att folk i en större utsträckning väljer att jobba hemma istället för på kontoret och där fastighetsbolagsemissioner utgör 40 procent av marknaden, exkluderat finansiella bolag.

Statligt stöd och dålig insyn

Riksbankens beslut att stödköpa fastighetsobligationer som ett verktyg under pandemin har pådrivit den felaktiga prissättningen menar Lagercrantz, som säger att “allt tog fart i en positiv riktning” i och med beskedet.

Samtidigt har regleringarna för den svenska obligationsmarknaden blivit hårt kritiserade under året. Kraven på ökad insyn och transparens togs till sin spets när Riksbanken vägrade att publicera en rapport om obligationsmarknaden i mars, rapporterar Bloomberg News.

Gröna obligationer på modet

Svenska kreditinvesterare har under året haft en stor aptit för gröna obligationer och cirka 45 procent av Sveriges fastighetsemissioner i år har blivit klassificerade som “gröna”, kan Bloomberg News rapportera.

ANNONS
ANNONS

Då den svenska fastighetsobligationsmarknaden för 2020 är värd 56 miljarder kronor är det gröna fastighetssegmentet värderat runt 25 miljarder kronor.

Alexander Onica, portföljförvaltare på Skandia Investment Management, menar dock att marknaden i stort har slutat att investera med fastighetsbolagens kreditvärdighet i beaktning. Istället köper investerarkollektivet allt som är klassificerat som “grönt”.

Läs merGröna fonder toppar köplistan i oktober