Preem först ut med statlig kreditgaranti för satsning

Uppdaterad: 25 apr. 2022Publicerad: 25 apr. 2022
Preems raffinaderi i Lysekil
Preem blir det första bolaget som får de av regeringens kreditgaranti för satsningar på omställning. För pengarna ska bolagets anläggning i Lysekil byggas om för att producera biodiesel. (Foto: TT)

Preem blir det första bolag som får statlig kreditgaranti för gröna omställningar. Det skriver TT (DN). Preem satsar på en större produktion av förnybar diesel. Denna ska innefatta dieselproduktion av bland annat slaktavfall.

ANNONS
ANNONS

Max Elger, finansmarknadsminister, säger till TT att investeringen är en satsning på framtidens jobb om på omställningen.

Preem får en statlig garanti för ett lån på 3 miljarder kronor från Svensk Exportkredit.

För pengarna ska Preem bygga om den redan existerande Synsat-anläggningen på raffinaderiet i Lysekil. Ombyggnationen kan minska utsläppen med ungefär 1,5 miljoner ton koldioxid.

Det var i somras som regeringen beslutade om att man skulle införa en statlig kreditgaranti. Det innebär att ett bolag som tar lån hos ett kreditinstitut kan investeringen täckt till 80 procent under max 15 års tid. Det innebär att staten står för en del av risken med investeringen.

Preem får garanti för att uppfylla klimatmål

Tanken är att främja industrins investeringar i hållbara lösningar. Sverige ska nå miljömålen och mål i de klimatpolitiska ramverket med hjälp av garantin.

Riksgälden, som bedömer ansökningarna utifrån miljö- och klimatmål, har hittills fått in fyra ansökningar. Preem är det första bolaget som får sin godkänd.

Under 2022 uppgår garantiramen till högst 50 miljarder. Därefter beräknas garantiramen till 65 miljarder kronor 2023 och 80 miljarder kronor 2024, skriver TT.

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS