Pepins Group har gått ihop med Nasdaq för att skapa Pepins MTF; en marknadsplats för tillväxtbolag. Bolag kommer att kunna handlas en gång i veckan, så länge de är noterade på Nasdaq Stockholm och har avtal med Pepins. 

ANNONS

Pepins Group meddelar att man ingått samarbete med Nasdaq. Det omfattar Pepins planer på att bli en MTF, multilateral handelsplattform, och innebär att Nasdaq tillhandahåller infrastruktur och handelsövervakning för marknadsplatsen.

”Med Nasdaq som samarbetspartner får vi förutsättningar att skapa en unik aktiemarknad som vi själva vill vara noterade på och tror att hundratals svenska företag kan tilltalas av. Samarbetet skapar också möjligheter för att investerare ska kunna handla aktier via sin vanliga bank eller mäklare”, säger Philip Scholtzé, tillförordnad vd på Pepins.

Handeln kommer tekniskt att vara tillgänglig för alla medlemmar på Nasdaq Stockholm som vill delta, förutsatt ett medlemsavtal med Pepins.

Pepins har via sitt helägda dotterbolag Pepins Securities ansökt om MTF-tillstånd. Ett sådant tillstånd skulle bland annat möjliggöra framtida handel via samma aktörer som andra aktier handlas idag. Dessutom skulle aktier kunna förvaras på investeringssparkonton eller kapitalförsäkringar. Ansökan är under tillståndsprövning och återkoppling från myndigheten inväntas under året.

I Sverige finns idag tre andra MTFer: Nasdaq First North, Nordic SME och Spotlight.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Norska fintechsuccén till börsen [Dagens PS]