Norska fintech-bolaget Hudya kommer att listas på Nasdaq First North Growth Market med en beräknad första handelsdag 14 februari. I samband med listningen görs en fullt garanterad nyemission på högst 70 Mkr. Pengarna ska användas till en fortsatt snabb expansion både vad gäller anskaffning av nya kunder och expansion till nya geografiska marknader, samt betala av skulder och därmed stärka balansräkningen.

ANNONS

Hudya har haft en mycket snabb expansion sedan starten 2017. En tillväxt som skett genom både företagsköp och organisk tillväxt. Deras nya tjänst erbjuder smarta lösningar i syfte att hjälpa människor att sänka sina vardagsutgifter på el, mobil, bank och försäkringar har hittills bara lanserats i Norge. Och har idag cirka 60 000 användare på den norska marknaden. Under året kommer denna tjänst att lanseras i både Sverige och Danmark.

– Genom vår IPO och listning på Nasdaq First North kommer vi ha bättre förutsättningar att öka hastigheten i vår expansion till den svenska och danska marknaden samtidigt som vi fortsätter vår tillväxt i Norge, säger Børge Leknes, vd och en av tre grundare av Hudya, och fortsätter.

På Hudyas plattform kan kunden köpa flera vardagstjänster – försäkring, el, telefoni och lån. Med stöd av artificiell intelligens, AI, får kunden sedan förslag och råd på vad man bör göra baserat på hur konsumtion och vardag ser ut för den enskilda individen

Morten Kvam, kommunikationsdirekt och en av bolagets grundare förklarar:

– Hudya skiljer sig från flera andra fintechlösningar, bland annat genom att vi inte är transaktionsdrivna genom att hjälpa kunden att hitta en ny, bättre leverantör, och därefter upphör relationen. Istället arbetar vi löpande på att erbjuda tjänster och produkter som både sparar pengar och som förenklar människors vardag och därmed får vi en löpande relation med kunden, vilket också innebär löpande intäkter till Hudya, säger han, och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

–  Det är möjligt genom att vi har ett stort inslag av artificiell intelligens i kombination med duktiga rådgivare. På sätt jobbar Hudya med att kombinera transaktioner med relevant innehåll för den enskilda kunden.

Förutom emissionen på 70 Mkr finns möjlighet att genom en övertilldelningsoption emittera ytterligare 20 Mkr. Värderingen av Bolaget uppgår till cirka 401 MSEK före genomförandet av Erbjudandet. Teckningsperioden pågår under 16 januari – 30 januari 2020.