Fusket i städbranschen uppskattas kosta staten flera miljarder kronor. Skatteverket har granskat 30 företag – och slagit ned på hälften av dem. Fackliga organisationer beskriver arbetsförhållandena  som slaveri. 

ANNONS

Efter att bolaget som städar statsminister Magdalena Anderssons privata bostad visade sig ha hyrt in en kvinna utan uppehållstillstånd, har branschen fått alltmer uppmärksamhet. Förutom säkerhetsfrågan granskar Skatteverket och Polisen även arbetsförhållandena.

Enligt Skatteverkets granskare Nina Blomkvist är det mycket vanligt att företagen anlitar svart arbetskraft och personer som saknar arbets- och uppehållstillstånd. Hon ser en situation där arbetskraften blir utnyttjad till mycket låg lön och dåliga villkor. Det leder också till att seriösa städföretag får svårt att konkurrera och blir utslagna, skriver Dagens Nyheter.

Myndigheten uppskattade 2019 att städbranschen omsätter 42 miljarder kronor. Man räknar med att minst 10 procent av arbetet utförs svart. Det motsvarar 4 miljarder kronor.

Skatteverket har hittills granskat 30 företag och flaggat hälften, bland annat eftersom de inte har betalat tillräckligt mycket skatt. Fyra fall har lett till polisanmälningar för olika typer av ekonomiska brott, skriver Dagens Nyheter.

Städbranschen – från lönedumpning till slaveri

Också de fackliga organisationerna har reagerat på arbetsförhållandena. Till Svenska Dagbladet säger Bengt Sandberg, ordförande för Fackligt center för papperslösa, att utnyttjandet blivit gradvis mer brutalt. Det är vanligt med en svart lön på 20 kronor i timmen.

”Tidigare talade om vi om lönedumpning. Nu liknar det allt mer slaveri. De papperslösa får kanske lön den första månaden. Den andra månaden drar det ut på tiden och den tredje månaden kommer ingen lön alls”, säger han till Svenska Dagbladet.

ANNONS
ANNONS

Även Nina Blomkvist ser tecken på omfattande fusk. Hon säger att personer ofta hamnar i beroendeställning till arbetsgivaren, vilket gör dem lätta att utnyttja. De anställda blir ibland delaktiga i arbetsgivarens brott. Den vita fasad som målas upp gör branschen svårkontrollerad, säger Nina Blomkvist.

Läs också:

Städare jobbar för 11 kronor i timmen [Dagens PS]
Stockholmshem: ”Kriminaliteten i byggbranschen är grov” [Dagens PS]