Modebolaget Odd Molly köper ytterligare två lagerlokaler med underliggande fastighetsvärde om 160 miljoner kronor. I samband med affären utannonserar bolaget en emission på 57 miljoner kronor som leds av investmentbolaget Trenäs. 

ANNONS

Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 23 790 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 miljoner kronor och driftnetto om cirka 10,7 miljoner kronor.

Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs.

Mot bakgrund av detta avser man genomföra riktade emissioner om totalt drygt 57 miljoner kronor till Trenäs samt en grupp institutionella investerare. Det rör sig om totalt 7 150 000 nya A-stamaktier till kurs 8,00 kronor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Ex-politikerns investering lyfter Odd Molly [Dagens PS]