Hållbarhet har blivit en allt viktigare dimension för fondförvaltare och professionella investerare. Med en ny tjänst kommer även småsparare att ha möjligheten att investera klimatsmart – och pedagogiskt se enskilda bolags klimatpåverkan.

ANNONS

Redan 2018 lanserade Aktieinvest – som första svenska sparinstitut – möjligheten att utvärdera bolag utifrån hållbarhetskriterier baserade på både branschspecifika och generella indikatorer.

Nu tar Aktieinvest nästa steg i sitt erbjudande till spararna genom att inkludera data kring bolagens klimatpåverkan och i vilken utsträckning de bidrar till den globala uppvärmningen.

Därmed kommer sparare hos Aktieinvest att kunna se en exakt vilken inverkan enskilda bolag har på klimatet.

”Med vår nya tjänst sänker vi trösklarna för att bidra till en positiv förändring”, säger Dan Johnson, vd för Aktieinvest.

Samarbetar med hightech-bolag

Den nya tjänsten bygger på ett fördjupat samarbete med det Arabesque – ett världsledande bolag inom analys av börsbolags hållbarhet.

För att ta fram hållbarhetskriterierna har Arabesque använt analysmetoder som ligger i framkant inom big data. Inte minst inom artificiell intelligens och maskinlärning.

Att investera hållbart är dock inte bara bra för klimatet – utan det kan också vara fördelaktigt för aktieportföljen visar statistiken.

”Vår data visar tydligt att företag som levererar på hållbarhet även kan generera bättre avkastning”, konstaterar Maria Mähl, nordisk chef på Arabesque

ANNONS
ANNONS

Uppdaterar befintliga tjänster med nya hållbarhetsindikatorer

Samtidigt som Aktieinvest lanserar den nya tjänsten för de som själva vill välja vilka klimatsmarta aktier de vill spara i, uppdaterar de också sin Hållbarhetsbox med den nya datan gällande bolagens klimatavtryck.

Hållbarhetsboxen är en paketering av de bolag som presterar bäst inom hållbarhetskriterierna och vänder sig till de som inte vill göra aktiva val kring vilka aktier de investerar i, men som ändå vill spara hållbart.

Läs mer: Grön tillväxt drivkraft för europeiska kapitalvarusektorn