Alla banker och deras fondbolag vill undvika investeringar i så kallad okonventionell olja, till exempel från arktisk oljeborrning. Men i Nordea räcker det med att sådana investeringar håller sig inom en viss procentandel, visar en granskning från Ekot.

ANNONS

Den okonventionella oljan och naturgasen anses vara bland de mest skadliga fossila verksamheterna idag. Det rör sig bland annat om att utvinna olja från oljesand eller att borra uppe i Arktis.

Därför har de flesta fondbolag i stora banker sagt att man inte vill ha investeringar i sådan utvinning. Men bankerna har trots en liknande policy olika gränsdragningar för hur det ska påverka innehavet i fonderna.

”För Nordea gäller den här policyn i sin strikta mening bara för två tredje delar av fonderna”, säger den granskande journalisten Daniel Öhman till Ekonomiekot Extra.

I resten av fonderna har Nordea en gränsdragning där bolagen kan ha tio procent av sitt innehav i oljesand och fem procent i arktisk utvinning.

”Det gör att de stora oljebolagen – som Exxon, ConocoPhillips, Lukoil – de klarar sig från det här, trots att de är de absolut största i världen på oljesand och borrning i Arktis. Men det är en liten del av deras omsättning för de är ju jättestora på konventionell olja också. Man har inte satt en absolut gräns här, och då kan de vara kvar”, förklarar Daniel Öhman.

ANNONS
ANNONS

Olika gränsdragning

Storbankerna och deras aktiefonder skiljer sig även i övrigt åt när det gäller vilken gränsdragning som gäller för ett hållbart sparande. Bankerna har satt upp olika gränser för hur stort fossilt innehav som gäller, trots att alla stora banker arbetar med att höja trösklarna för fossilbolag över huvud taget. Det undantag man gör för fossila investeringar är de bolag som är på väg att lämna det fossila och investerar i förnybart. Men bankerna gör olika bedömningar av vad som krävs för att ett fossilbolag ska anses vara på väg att ställa om. Som exempel nämner Daniel Öhman att Swedbank har definierat tre sådana omställningsbolag medan Nordea har hittat 150. Bland dem finns två av Europas två största kolbolag, som ännu inte kommit så långt i omställningen.

Läs också:

Nordea kallar smutsiga bolag ”omställningsbolag” [Dagens PS]
Inga fonder klarar hållbarhetskriterier [Dagens PS]