Nordea minskar omsättning och resultat

Uppdaterad: 17 juli 2020Publicerad: 17 juli 2020
Nordeas
Nordeas vd Fredrik Vang-Jensen. (Foto: TT)

Nordea Bank minskar sin omsättning samt sitt rörelseresultat något under årets andra kvartal, jämfört med samma kvartal förra året. Detta ligger i linje med konsensusprognoserna. Samtidigt uppger bolaget att de räknar med kreditförluster för högst en miljard kronor. 

ANNONS
ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 2 092 miljoner euro (2 141), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 004 miljoner euro (961), väntat var 902 miljoner euro.

Räntenettot uppgick till 1 091 miljoner euro (1 071), väntat 1 103 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 673 miljoner euro (743), väntat var 706 miljoner euro.

Nettoresultat av poster till verkligt värde steg 12 procent till 318 miljoner euro (283).

Kreditförlusterna uppgick till 698 miljoner euro (61), varav buffert för framtida förluster uppgår till 388 miljoner. Väntat var -380 miljoner.

Rörelseresultatet blev 306 miljoner euro (900).

Nettoresultatet blev 243 miljoner euro (681), väntat var 409 miljoner euro.

Resultatet per aktie blev 0,06 euro (0,17).

Räknar med kreditförluster under miljarden

Nordea står fast vid att leverera enligt affärsplan och finansiella mål för 2022. Det är för tidigt att bedöma de mer långsiktiga konsekvenserna av covid-19-pandemin, uppger banken.

Nordea släpper också en ny prognos för kreditkvaliteten: “För helåret 2020 pekar våra prognoser för kreditförluster på under 1 miljard euro, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på mindre än 41 punkter. Under första halvåret 2020 redovisade Nordea kreditförluster på totalt 852 miljoner euro”. Den tidigare utsikten var: “Det är för tidigt att ge några utsikter för kreditförlusterna eftersom de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 fortfarande är väldigt osäkra”.

Vidare upprepar bolaget bedömning att nå en kostnadsbas på under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Nordea, MEURQ2-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2019
Intäkter2 0922 0860,3%2 141
Räntenetto1 0911 103-1,1%1 071
Provisionsnetto673706-4,7%743
Rörelseresultat före kreditförluster1 00490211,3%961
Kreditförluster-698-380-61
Rörelseresultat306900
Nettoresultat243409-40,6%681
Resultat per aktie, EUR0,060,17

Konsensusdata från Factset

ANNONS
ANNONS